BESPLATNA INFO LINIJA: 0800 202 53
MONOGRAFIJA: Vaš vjetar u leđa

Prijateljstvo sa Udruženjem Novi horizonti iz Tuzle

Udruženje građana, roditelja i prijatelja djece sa dijabetesom NOVI HORIZONTI iz Tuzle brojnim aktivnostima nastoji pomoći djeci oboljeloj od dijabetesa u ostvarenju njihovih prava na zdravstvenu zaštitu, kao i organizaciju edukacije kako članova tako i njihovih roditelja.

Udruženje nema stalnog izvora finansiranja i finansira se isključivo iz donacija i simbolične članarine.
I MI-BOSPO je podržao rad Udruženja u nadi da će u budućnosti ipak imati manje korisnika ali više prijatelja.