BESPLATNA INFO LINIJA: 0800 202 53
MONOGRAFIJA: Vaš vjetar u leđa

Provjera Stanja Kredita

Upišite korisničko ime i šifru


Dragi klijenti/ce, 
 
Hvala Vam što sarađujete sa nama, što koristite MI-BOSPO kreditne proizvode.
 
Kako ćete provjeriti stanje otplate kredita Vašeg kredita kod MI-BOSPO-a? 

1.Potrebno je,  prvo,  da ste prijavljeni na MI-BOSPO web stranici: www.mi-bospo.org 
2. Zatim, u ovoj sekciji: provjera stanja kredita, u predviđena dva polja upišite Vaše korisničko ime i šifru. 
3. Zatim, pritisnite dugme \'prijava\' 
4. Na ekranu ćete dobiti informaciju o iznosu ostatka duga po kreditu koji koristite kod MI-BOSPO-a. 

Molimo Vas, savjetujemo, da pažljivo čuvate list na kojem je Vaše korisničko ime i password, kako neko drugi ne
bi, u Vaše ime, pristupio podacima o stanju Vašeg duga po kreditu. Ovaj pristup je obezbijeđen samo za Vas. 

Sva Vaša pitanja, kao i sve što biste nam uputili u vidu sugestije ili komentara, slobodno nam recite i pošaljite. 

Otvoren je besplatni info telefon 0800 202 53, kao i email adrese mi-bospo@mi-bospo.org ili marketingodbor@mi-bospo.org 

Vaš MI-BOSPO