BESPLATNA INFO LINIJA: 0800 202 53
MONOGRAFIJA: Vaš vjetar u leđa

Eurostan

EUROSTAN

Jedno od najvažnijih životnih pitanja je rješavanje stambenog pitanja. Bilo da gradite stambenu jedinicu, adaptirate postojeću ili su Vam sredstva potrebna za neku drugu stambenu potrebu: EUROSTAN MIKROKREDIT je ono što Vam treba

EUROSTAN  - karakteristike

Iznos kredita: od 500 do 10.000 KM

Rok otplate kredita: do 36  mjeseci,  a mogućnost grejs perioda do 9 mjeseci;

Kamatna stopa: Nominalna kamatna stopa je fiksna, godišnja, i kreće se od 16,50% do 23,50%.

Za iznos kredita od 10.000 KM i rok otplate od 36 mjeseci, uz nominalnu kamatnu stopu od 16,50%,  i uz uključen trošak ovjere dokumentacije od 10,00 KM*, efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 17,93%.

* trošak ovjere dokumentacije se odnosi samo na poslovnice u FBiH

Ovako iskazana EKS je reprezentativni primjer i informativnog je karaktera.

Na primjer, zavisno od roka otplate i iznosa mikrokredita možete pogledati nekoliko primjera kako bi izgledale mjesečne rate i uslovi korištenja mikrokredita*

 

Iznos mikrokredita

1000 KM

5.000 KM

10.000 KM

Rok otplate

12 mjeseci

24 mjeseci

36  mjeseci

Iznos mjesečne rate mikrokredita

94,32 KM

248,41 KM

354,04 KM

Provizija za obradu

0%

0%

0%

Nominalna kamatna stopa, fiksna, godišnja

23,50%

17,50%

16,50%

Ukupan iznos kamate po mikrokreditu

131,84 KM

961,84 KM

2.745,44 KM

Ukupan iznos zaduženja (glavnica+kamata+provizija)

1.131,84 KM

5.961,84 KM

12.745,44 KM

Dodatni troškovi (mogući, ali ne obavezni. dodatni troškovi se odnose na troškove kao što su npr mjenica, ovjera dokumenata)

10,00 KM

10,00 KM

10,00 KM

Ukupni troškovi mikrokredita (kamata+provizija+dodatni troškovi)

141,84 KM

971,84 KM

2.755,44 KM

Ukupno zaduženje po mikrokreditu (glavnica+kamata+provizija+dodatni troškovi)

1.141,84 KM

5.971,84 KM

12.755,44 KM

Efektivna kamatna stopa (EKS) mikrokredita

28,82%

19,28%

17,93%

*Efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja stvarnu cijenu mikrokredita, zavisi od iznosa i roka otplate, a u obračun EKS uključuju se svi troškovi: nominalna kamatna stopa, interkalarna kamatna stopa, provizija za obradu, dodatni troškovi koji mogi nastati po osnovu obrade mikrokredita. Za potrebe primjera, ukalkulisan dodatni trošak u iznosu od 10 KM (npr. mjenica i/ili ovjera dokumentacije; obaveza ovjere dokumentacije odnosi na područja ureda u Federaciji BiH). Podaci o visini efektivne kamatne stope (EKS) su informativnog karaktera i u trenutku podnošenja zahtjeva za mikrokredit mogu biti različiti od prikazanih, zavisno i od dodatne dokumentacije koja se može tražiti kao uslov za odobravanje mikrokredita.

Za više informacija molimo vas obratite se kreditnom osoblju MKF MI-BOSPO.

*Mikrokrediti se ugovaraju isključivo u valuti KM (konvertibilna marka) uz deviznu klauzulu u EUR, prema srednjem kursu CBBiH na dan zaključenja ugovora o mikrokreditu. Mikrokrediti se ne indeksiraju.

*Ukupno zaduženje po mikrokreditu predstavlja ukupni iznos koji korisnik mikrokredita plaća.