BESPLATNA INFO LINIJA: 0800 202 53
MONOGRAFIJA: Vaš vjetar u leđa

BIZNIS ZELENI MIKROKREDIT

PROIZVOD ZA ENERGIJSKU EFIKASNOST U OBAVLJANJU POSLOVNIH DJELATNOSTI

Proizvod je namijenjen klijentima, i ženama i muškarcima, koji imaju poslovnu djelatnost: proizvodnja, usluge, trgovina i poljoprivreda. Svrha ovog mikrokredita je implementacija mjera energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije u poslovnim objektima, a za poljoprivredu dodatno zamjena poljoprivrednih mašina.

Mjere energijske efikasnosti su: zamjena rasvjete (zamjena konvencionalnih (inkandenscentnih) sijalica energetski efikasnim (CFL) sijalicama i LED sijalicama, te zamjena starih fluorescentnih lampi modernim T5 lampama sa elektronskim balastom), izolacija objekata (izolacija spoljnih zidova, krovova i podova,  te zamjena spoljnih prozora i vrata), unaprjeđenje sistema grijanja (zamjena sistema grijanja, ugradnja novih radijatora u kombinaciji sa ugradnjom termostatskih ventila, zamjena neregulisanih pumpi za centralno grijanje novim elektronski regulisanim pumpama).

U dijelu korištenja obnovljivih izvora energije, kreditira se zamjena konvencionalnog sistema grijanja toplotnom pumpom i solarno termalni sistemi za toplu sanitarnu vodu.

Dodatno, za poljoprivredu  ovim kreditima se podržava zamjena starog traktora sa jednom osovinom, zamjena starog traktora sa dvostrukom osovinom,  te zamjena poljoprivrednih alata. Ovim kreditima mogu biti finansirane mjere koje imaju uticaj na životnu sredinu, kao što su energetske uštede i smanjenje emicije CO2. Da bi mjera mogla biti finansirana, potrebno je da uticaj bude minimalno 20%.  Dodatno, da bi mjera mogla biti finansirana uslov je da ulaganje u neku od gore opisanih mjera bude najmanje 75% od iznosa odobrenog kredita.

Iznos mikrokredita: do 10.000 KM

Rok otplate: do 60 mjeseci; Grace period: do 9 mjeseci;

Provizija za obradu mikrokredita: 2% na mikrokredite u iznosima do 1.999 KM. Bez provizije za obradu su mikrokrediti iznosa od  2.000 KM do 10.000 KM

Nominalna kamatna stopa, godišnja, fiksna: od 17% do 24%

Za iznos kredita od 10.000 KM i rok otplate od 60 mjeseci, uz nominalnu kamatnu stopu od 17%,  i uz uključen trošak ovjere dokumentacije od 10,00 KM*, efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 18,46%. Ovako iskazana EKS je reprezentativni primjer i informativnog je karaktera.   * trošak ovjere dokumentacije se odnosi samo na poslovnice u FBiH

Na primjer, zavisno od roka otplate i iznosa mikrokredita možete pogledati nekoliko primjere kako bi izgledale mjesečne rate i uslovi korištenja mikrokredita

Iznos mikrokredita 2.000 KM 5.000 KM 10.000 KM
Rok otplate mikrokredita 12 mjeseci 36 mjeseci 60 mjeseci
Provizija za obradu mikrokredita 0% 0% 0%
Dodatni troškovi (mogući za obradu, kao npr ovjere dokumentacije) 10,00 KM 10,00 KM 10,00 KM
Nominalna kamatna stopa, godišnja, fiksna 23% 18% 17%
EKS* 25,77% 19,62% 18,41%
EKS ** 26,99% 19,79% 18,46%
Iznos mjesečne rate mikrokredita 188,20 KM 180,80 KM 248,50 KM
Ukupan iznos kamate po mikrokreditu 258,40 KM 1.508,80 KM 4.910,00 KM
Ukupan iznos koji plaća korisnik mikrokredita 2.268,40 KM 6.518,80 KM 14.920,00 KM

EKS* - efektivna kamatna stopa u koju je uključena nominalna kamatna;

EKS ** - efektivna kamatna stopa u koju je uključena nominalna kamatna stopa, i dodatni trošak od 7 KM po osnovu mogućih troškova za ovjere dokumenata koji se mogu tražiti za proces odobravanja mikrokredita.

Podaci o visini Efektivne kamatne stope (EKS) su informativnog karaktera i u trenutku podnošenja zahtjeva za mikrokredit mogu biti različiti od prikazanih. EKS se mijenja u skladu sa dodatnom dokumentacijom koja može predstavljati uslov odobrenja svakog pojedinačnog kredita. Za sve detaljnije informacije, molimo vas da se obratite kreditnom osoblju MKF MI-BOSPO.

Ukupan iznos koji korisnik plaća po mikrokreditu*** - glavnica mikrokredita + ukupan iznos kamate po mikrokreditu + iznos dodatnih troškova koji mogu nastati u procesu obrade i odobravanja kredita;