BESPLATNA INFO LINIJA: 0800 202 53
MONOGRAFIJA: Vaš vjetar u leđa

Obavještenje o podnošenju prigovora

Ukoliko imate prigovore na MI-BOSPO način rada, u bilo kojoj fazi saradnje sa Vama, odnosno ukoliko ste nezadovoljni proizvodima i uslugama koje su Vam isporučene, naša preporuka je da se uvijek prvo obratite našem osoblju u uredu sa kojim sarađujete. Naše osoblje je uvijek spremno i na usluzi da odgovore na zahtjeve klijenata. Ukoliko niste zadovoljni reakcijom osoblja u uredima na određenu situaciju, proizvod, uslugu, način komunikacije, pošaljite prigovor i isti će biti razmatran od strane Odbora za prigovore MKF MI-BOSPO.


Svako lice koje je u bilo kakvom poslovnom odnosu sa MI-BOSPO ima pravo na prigovor, ako smatra da se MI-BOSPO ne pridržava odredaba zakona, opštih uslova poslovanja, dobre poslovne prakse i obaveza iz zaključenog ugovora. Za rješavanje prigovora (za provođenje postupka po prigovoru klijenta) odgovoran je Odbor za prigovore MI-BOSPO-a. MI-BOSPO je dužan dostaviti odgovor klijentu u roku od 30 dana (15 dana u Republici Srpskoj) od dana podnošenja pismenog prigovora. Prigovor se podnosi na jedan od načina:

  • Pozivom na besplatni info broj: 0800 202 53
  • Telefonski poziv centrali: +387 35 270 283
  • Putem emaila na adrese: odborzaprigovore@mi-bospo.org i/ili mi-bospo@mi-bospo.org
  • Pismo poštom na adresu: MKF MI-BOSPO, Bosne srebrene bb, 75000 Tuzla
  • Putem poruke na Messenger zvanične Facebook stranice MKF MI-BOSPO

Vaš prigovor možete uputiti i putem ove kontakt forme, u predviđena polja ispod upišite Vaše ime i prezime i e-mail adresu. U polju naziva „Vaša poruka“ opišite na šta imate prigovor, šta je sporna situacija na koju imate prigovor. Hvala Vam.

Ime i prezime :


Email :


Tip Poruke : (*)


Vaša Poruka : (*)