BESPLATNA INFO LINIJA: 0800 202 53
MONOGRAFIJA: Vaš vjetar u leđa

BIZNIS ZELENI MIKROKREDIT

PROIZVOD ZA ENERGIJSKU EFIKASNOST U OBAVLJANJU POSLOVNIH DJELATNOSTI

Proizvod je namijenjen klijentima, i ženama i muškarcima, koji imaju poslovnu djelatnost: proizvodnja, usluge, trgovina i poljoprivreda. Svrha ovog mikrokredita je implementacija mjera energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije u poslovnim objektima, a za poljoprivredu dodatno zamjena poljoprivrednih mašina.

Mjere energijske efikasnosti su: zamjena rasvjete (zamjena konvencionalnih (inkandenscentnih) sijalica energetski efikasnim (CFL) sijalicama i LED sijalicama, te zamjena starih fluorescentnih lampi modernim T5 lampama sa elektronskim balastom), izolacija objekata (izolacija spoljnih zidova, krovova i podova,  te zamjena spoljnih prozora i vrata), unaprjeđenje sistema grijanja (zamjena sistema grijanja, ugradnja novih radijatora u kombinaciji sa ugradnjom termostatskih ventila, zamjena neregulisanih pumpi za centralno grijanje novim elektronski regulisanim pumpama).

U dijelu korištenja obnovljivih izvora energije, kreditira se zamjena konvencionalnog sistema grijanja toplotnom pumpom i solarno termalni sistemi za toplu sanitarnu vodu.

Dodatno, za poljoprivredu  ovim kreditima se podržava zamjena starog traktora sa jednom osovinom, zamjena starog traktora sa dvostrukom osovinom,  te zamjena poljoprivrednih alata. Ovim kreditima mogu biti finansirane mjere koje imaju uticaj na životnu sredinu, kao što su energetske uštede i smanjenje emicije CO2. Da bi mjera mogla biti finansirana, potrebno je da uticaj bude minimalno 20%.  Dodatno, da bi mjera mogla biti finansirana uslov je da ulaganje u neku od gore opisanih mjera bude najmanje 75% od iznosa odobrenog kredita.

Iznos mikrokredita: do 10.000 KM

Rok otplate: do 60 mjeseci; Grace period: do 9 mjeseci;

Provizija za obradu mikrokredita: 2% na mikrokredite u iznosima do 1.999 KM. Bez provizije za obradu su mikrokrediti iznosa od  2.000 KM do 10.000 KM

Nominalna kamatna stopa, godišnja, fiksna: od 18% do 25%

Za iznos kredita od 10.000 KM i rok otplate od 60 mjeseci, uz nominalnu kamatnu stopu od 18%,  i uz uključen trošak ovjere dokumentacije od 10,00 KM*, efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 19,63%. Ovako iskazana EKS je reprezentativni primjer i informativnog je karaktera.   * trošak ovjere dokumentacije se odnosi samo na poslovnice u FBiH

Na primjer, zavisno od roka otplate i iznosa mikrokredita možete pogledati nekoliko primjere kako bi izgledale mjesečne rate i uslovi korištenja mikrokredita

Iznos mikrokredita 2.000 KM 5.000 KM 10.000 KM
Rok otplate mikrokredita 12 mjeseci 36 mjeseci 60 mjeseci
Iznos mjesečne rate mikrokredita

189,12 KM

183,28 KM

253,93 KM

Provizija za obradu mikrokredita 0% 0% 0%
Nominalna kamatna stopa, fiksna, godišnja (NKS)

24%

19%

18%

Ukupan iznos kamate po mikrokreditu

269,44 KM

1.598,08 KM

5.235,80 KM

Ukupan iznos zaduženja (glavnica + kamata + provizija)

2.269,44 KM

6.598,08 KM

15.235,80 KM

Dodatni troškovi (mogući, ali ne obavezni, kao što su npr mjenica, ovjera dokumenata) 10,00 KM 10,00 KM 10,00 KM
Ukupni troškovi mikrokredita (kamata+provizija+dodatni troškovi)

279,44 KM

1.608,08 KM

5.245,80 KM

Ukupno zaduženje po mikrokreditu (glavnica+kamata+provizija+dodatni troškovi)

 2.279,44 KM

 6.608,08 KM

 15.245,80 KM

Efektivna kamatna stopa (EKS) 28,12% 20,95% 19,63%

*Efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja stvarnu cijenu mikrokredita, zavisi od iznosa i roka otplate, a u obračun EKS uključuju se svi troškovi: nominalna kamatna stopa, interkalarna kamatna stopa, provizija za obradu, dodatni troškovi koji mogi nastati po osnovu obrade mikrokredita. Za potrebe primjera, ukalkulisan dodatni trošak u iznosu od 10 KM (npr. mjenica i/ili ovjera dokumentacije; obaveza ovjere dokumentacije odnosi na područja ureda u Federaciji BiH). Podaci o visini efektivne kamatne stope (EKS) su informativnog karaktera i u trenutku podnošenja zahtjeva za mikrokredit mogu biti različiti od prikazanih, zavisno i od dodatne dokumentacije koja se može tražiti kao uslov za odobravanje mikrokredita.

Za više informacija molimo vas obratite se kreditnom osoblju MKF MI-BOSPO.

*Mikrokrediti se ugovaraju isključivo u valuti KM (konvertibilna marka) uz deviznu klauzulu u EUR, prema srednjem kursu CBBiH na dan zaključenja ugovora o mikrokreditu. Mikrokrediti se ne indeksiraju.

*Ukupno zaduženje po mikrokreditu predstavlja ukupni iznos koji korisnik mikrokredita plaća.

MI-BOSPO je dostupan na društvenim mrežama: Viber, Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube.  

Potražite nas i na mrežama, u svakom momentu možete postaviti pitanje ili poslati zahtjev za kredit putem Vibera, Facebooka, Instagrama ili poslati zahtjev putem kontakt forme na web stranici www.mi-bospo.org

MI-BOSPO, inspirisani Vašim uspjehom!